Tredje rikets fruktan och elände

Tredje rikets fruktan och elände

Bertolt Brecht
Medförfattare: Margarete Steffin

Översättning: Ulf Peter Hallberg
Kommentarer: Ulf Peter Hallberg, Kent Sjöström

214 s. Häftad.

Tredje Rikets fruktan och elände bygger på ögonvittnesskildringar och tidningsnyheter från Nazityskland. Bertolt Brecht (1898–1956) och hans medarbetare Margarete Steffin (1908–1941) skrev pjäsen i exil. De 24 scenerna är ett montage från olika samhällsområden och yrken, tillspetsade situationer och stillsamma vardagsmiljöer. I de korta scenerna undersöks hur nazismen infiltrerade vardagslivet, i uttryck och hållningar, i något glidande som långsamt ledde till maskinell utrotning av människor och hänsynslös terror. Brechts scener speglar hur medvetanden och förhållningssätt förändras av ett politiskt partis framgångar, som om man inte märker att detta parti är djupt människofientligt. Pjäsen framfördes första gången i maj 1938 i Paris. De åtta scener som spelades försågs med titeln 99%, en ironisk referens till den folkliga uppslutningen kring Hitler i det tyska valet i mars 1936.

***

Bertolt Brecht’s play Tredje rikets fruktan och elände (Fear and Misery in the Third Reich) is based on eye-witness accounts and material taken from newspapers coming out of Nazi Germany. Brecht wrote the play with his collaborator Margarete Steffin (1908–1941) in exile. The twenty-four scenes are a montage of different parts of society, classes and occupations, poignant situations and quiet ordinary situations. The short scenes examine Nazism’s infiltration of everyday life in attitudes and expressions. The Spleen edition of Ulf Peter Hallberg’s new translation includes commentaries that situate Nazism in a contemporary perspective, an account of the historical productions of the play in Paris and New York, and an essay about Brecht, the actor, and the dramatic part.

Home · About Us · Books
Ensamhetens strategier · Mot Sainte-Beuve · La légende du roi de la peste · Brev till fadern om La Boéties död · Family Life · Richard II och framtiden · Berlin Transit · Tredje rikets fruktan och elände · Barndom i Berlin kring 1900