SPLEEN NORDIC

Spleen Nordic is a cosmopolitan publishing house. Our focus is on Nordic and European classics in translation, and contemporary Scandinavian literature.

Brev till fadern om La Boéties död
Michel de Montaigne

Översättning och noter: Jan Stolpe
Efterord Montaigne: Jan Stolpe
Efterord La Boétie:Lars-Håkan Svensson

Michel de Montaignes vänskap med Étienne de La Boétie blev livsavgörande för författaren. De två utvecklade en ömsesidig förtrolighet som stimulerade dem båda, och för Montaignes del blev kontakten helt bestämmande för hans arbete med Essayer.

La Boétie avled i unga år, och på väggen i sitt arbetsrum satte Montaigne upp en platta med text på latin där han hyllade minnet av »sin käraste, varmaste och närmaste vän, en vän som inte överträffas av någon i detta århundrade, den lärdaste och mest fullkomliga vän«.

Vänskapen är också ämnet för en av hans Essayer, och när La Boétie avled skrev Montaigne ett långt brev till sin far där han ger en gripande skildring av den avhållne vännens sista tid. Brevet utges för första gången i svensk översättning i denna volym, som också innehåller Montaignes essay Om vänskap, båda i översättning av Jan Stolpe, och en av La Boéties dikter i tolkning av Lars-Håkan Svensson.

Ensamhetens strategier
Flanören, konsten, samlaren och livets ideal

Ulf Peter Hallberg & John Swedenmark

 

Mot Sainte-Beuve
Marcel Proust
Translated by Jan Stolpe


Richard II och framtiden
Ulf Peter HallbergBerlin Transit. Det oavslutade

Ulf Peter Hallberg


Tredje rikets fruktan och elände
Bertolt Brecht
Translated by Ulf Peter Hallberg

 


Family Life. The Artists Hidden Secrets

Lars Embäck
Translated by William Crona 

Rökarens blick
Kent Sjöström


Tredje rikets fruktan och elände
Bertolt Brecht
Translated by Ulf Peter Hallberg


Barndom i Berlin kring 1900
Walter Benjamin
Translated by Ulf Peter Hallberg

 

Until we get our e-shop up and running, you can order all our books by visiting: Adlibris. Or, if you are outside Sweden: Book Depository.