Barndom i Berlin kring 1900

Barndom i Berlin kring 1900

Walter Benjamin

Översättning, förord, kommentarer: Ulf Peter Hallberg
Efterord: Sara Danius, Ulf Peter Hallberg

178 s. Häftad. Illustrerad.

Prosaminatyrerna om Berlin skrevs ursprungligen för tidningar och tidskrifter i Tyskland. 1931 hade Benjamin skrivit över tjugo stycken och funderade på att ställa samman dem till en bok med titeln Berliner Chronik. Dessa texter är tydligt självbiografiska och har en enklare berättarstruktur.

I Poveromo i Italien fördjupar sig Benjamin, efter att i Nice den 25 juli 1932 ha planerat men inte begått självmord, i arbetet på Berlinboken. Han skalar bort det personligt biografiska och övergår till att teckna en mera allmängiltig bild av barndomen. Samtidigt går den alltmer urholkade Weimarrepubliken mot sitt slut. Medan Benjamin avslutar ett hörspel för radion brinner riksdagshuset. Den 17 mars 1933 emigrerar Benjamin i sista stund till Paris. 

I Paris ägnar han sig framför allt åt sitt omfattande projekt om Paris passager, ett panorama över artonhundratalets tidsanda och fenomen, men fortsätter då och då arbetet på Barndom i Berlin. Före den misslyckade flykten över Pyrenéerna 1940, som slutar med självmord, lämnar Benjamin ett maskinskrivet exemplar av Berliner Kindheit um neunzehnhundert till Georges Bataille, vid denna tid bibliotekarie på Bibliothèque nationale.

Barndom i Berlin kring 1900 liknar Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt. Benjamin åkallar i minnet ett föremål eller en händelse som han skänker en ny betydelse. Ett namn eller en smak är allt som behövs, precis som hos Proust. Det går att läsa verkligheten, men bara i särskilda ögonblick: »Författaren håller levda timmar i handen precis som samlaren håller konstföremål.«
Ulf Peter Hallberg

Överallt avläser Benjamin den borgerliga miljöns dolda innebörd och hur den får allt svårare att värja sig mot intrång utifrån. Där syns pojkens sovrum dit föräldrarna tog sin tillflykt under ett inbrott, loggian mot gården där man hörde arbetarklassen väsnas, sommarhuset i Potsdam där fjärilsjakten lärde gossen allt han behövde veta om förföljelse, burspråket där mormor tog emot omgärdad av dofter från europeiska kolonier. 
Sara Danius

***

Walter Benjamin’s Barndom i Berlin kring 1900 (Berlin Childhood Around 1900) resembles Marcel Proust’s In Search of Lost Time. Benjamin recalls in his memory an object or event that he lends new meaning. It is possible to read reality, but only through particular moments: »The author holds lived hours in his hands just as the collector holds an art object.« With a map over Berlin and an extensive commentary by Ulf Peter Hallberg about Walter Benjamin and the classic Baedeker tourist Guide, this book is the perfect travel companion for anyone journeying to modern-day Berlin who also wants to stroll around in the past.

Home · About Us · Books
Ensamhetens strategier · Mot Sainte-Beuve · La légende du roi de la peste · Brev till fadern om La Boéties död · Family Life · Richard II och framtiden · Berlin Transit · Tredje rikets fruktan och elände · Barndom i Berlin kring 1900